Öğrenci Kitabı

Alyasameen yetişkinler için üç seviyeli genel Arapça kursudur. Başlangıç seviyesinden Orta seviyeye kadar ilerler (A1, A2, B1).
Alyasameen iletişimsel yaklaşım üzerine kuruludur, öğrenmeyi ve öğretmeyi daha kolay yapmak için tasarlanmış yenilikçi özelliklerle mevcut en iyi metodolojiyi birleştirir. Alyasameen öğrencileri Arapça’daki yaşama hazırlar. Kelime haznesi ve gramer eşit miktarda önemlidir ve sosyal durumlar için dinleme ve konuşmada güçlü bir odaklanma vardır. Öğrencilere çeşitli iletişimsel aktivitelerle yeni dili pratik yapmak için çok sayıda fırsat verilmiştir. Alyasameen Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterleri ile tamamen uyumludur ve öğrencilerin ilerlemelerini ölçmeleri için düzenli fırsatlar verir. Öğrenci kitabı iarabi Akademisinde ücretsiz bir hesapla gelir böylece öğrenci sesler dinleyebilir, videolar izleyebilir, ilave aktiviteler yapabilir, dünyanın etrafından Arapça öğretmenleriyle ve öğrencileriyle iletişime geçer.
Muhammad Bahgat Kanafani
A1 - A2 - B1
ISBN: 978-9948-495-82-6

Elementler

DİNLEME

Öğrenci kitabı üç saatten fazla dinleme içerir. Hemen hemen kitaptaki her metin bir ses dosyasına sahiptir, böylece her kelimenin doğru telaffuzunu dinleyebilirsiniz. Alyasameen Akademisi’ndeki hesabınızdan veya Blippar uygulamasını kullanarak sesleri dinleyebilirsiniz.

OKUMA

Kitapta okuma becerilerinizi geliştirmek için birçok metin vardır. Üç ana okuma metni türü vardır: Okumadan önce dinleme, dinlemeden önce okuma ve okurken dinleme.

KONUŞMA

Konuşma becerileri her bir öğrenci içindir. Böylece, her öğrenci konuyla alakalı fikirlerini belirtmek için kendi zamanına sahip olacaktır.

YAZMA

Yazma becerisi Arapça dilinde çok önemlidir çünkü Arapça kendi karakterlerine sahiptir. Yazma alıştırmaları Arapça kelimeleri doğru yazmanın yoluna odaklanmıştır ve basit metinleri yazmanın en iyi, en kolay yoludur.

SOHBET

Dili pratik yapmak o dilde ustalaşmanın kilit unsurudur. Alyasameen’de size farklı durumlardaki basit kelime haznelerini öğretiyoruz, ki bu bölüm konusuna bağlıdır ve arkadaşlarınızla konuyu pratik yapmanız için birçok farklı alıştırma vardır.

ALIŞTIRMA

Size konuda ustalaşmanız için birçok alıştırma sağladığımız için alıştırma simgesi Alyasameen’deki en çok kullanılan simgedir. Alıştırmalar emsalsiz fikirlerle doludur.

OYUNLAR

Yeni bir dil öğrenmek bazen sıkıcı gelebilir, bu yüzden Alyasameen’de ciddi öğrenimi eğlenceyle karıştırıyoruz. Kitaplarımızın içinde birçok farklı eğitsel oyunlar bulacaksınız, böylece zor şeyleri kolayca öğrenebilirsiniz.

ÖRNEK

Birçok alıştırmadan önce örnek simgesini göreceksiniz, bu sayede alıştırmayı çözmek için veya bir sohbet başlatmak için örneği takip edebilirsiniz.

GRAMER

Arapça grameri düzgün açıklandığında kolaydır. Kolay bir yolla basit grameri tanıtıyoruz. Günlük durumlar için gramer öğreneceksiniz.

İPUÇLARI

İpuçları bölümü Arapça becerilerinizi geliştirmeniz için size çok önemli ipuçları ve diğer kültürel ipuçları sağlayacaktır, böylece Arap geleneklerini ve göreneklerini daha iyi anlayabilirsiniz.

Kurs Oyunu

Her seviyedeki beş birimi gözden geçirmek için grup oyunu.

Kurs Sınavı

Her seviye Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine dayanan bir final sınavına sahiptir. Bu kitapta toplam üç sınav vardır.
Alyasameen
Arabic as foreign language

Contact

  • Phone:
    00971555911234
  • E-Mail:
    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.